My cart

0 ฿ 0
สายด่วน

02-4894405-7

สาระน่ารู้จาก จีบ๊อกซ์ 53

ความรู้เกี่ยวกับพลาสติก
24

ธ.ค.

ความรู้เกี่ยวกับพลาสติก

ความรู้เกี่ยวกับพลาสติกพลาสติก เป็นสารประกอบอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นใช้แทนวัสดุธรรมชาติ บางชนิ..